Hemmaframställning av vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt med tanke på att vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar tillverka smakligt vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv förut kan experimentera lite mer. Att framställa vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar även om riktigt vin minsann ska innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de dunkelt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört centralt att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är fantastiskt åt att rena vatten. Det är effektivt att sila vattnet genom granulerat aktivt kol eller att använda pulverkol åt att slamma upp det. Reningen bör äga rum i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog omfattande så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan viktig utrustning är en oechslemätare som används åt att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett bra hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte enbart är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att annorlunda bär och frukter innehåller varierande mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att styra bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Tips: Jäsrör & Jäslock

Det är värt för ordningens samt processens skull att utförligt föra in mätuppgifter i en detaljrik bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli överraskad över vinets smak. Var noggrann med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i cirka 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.