Atkinsmetodens första moment – induktionsfasen

Den första fasen av de fyra inom Atkinsdieten har som huvudsakligt syfte att försätta kroppen i ketos. För uppnå detta tillstånd tvingas man i induktionsfasen hämma kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av exempelvis kött, fisk, ost, ägg och vissa vegetabilier. En övergripande regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande kost tas bort ur kosten. Det är dessutom viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe samt te ska begränsas p.g.a. förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara över fort ifall allting går som planerat. Det handlar om ca 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För vissa består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Observera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara ansträngande för kroppen och medföra risker. Vid en sådan situation ska man jämt rådfråga en doktor.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att variera kraftigt under induktionsfasen. Under induktionsfasen kan för övrigt de som gillar ost dra nytta av fördelen att dagligen förtära upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland flera att man kan få kass andedräkt av en framgångsrik induktionsfas. Andedräkten ges då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen befinner sig i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa skede i Atkinsdieten.

Ett allmänt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför sträng och överdriven diet som skulle vara oerhört mödosam för kroppen under lång sikt. Visserligen ska man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en provisorisk men viktig åtgärd för att kraftfullt främja kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att omedelbart komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man förtära sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man successivt anpassa sina måltider.

Det är väldigt centralt att dricka rikligt med vatten i induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än normalt. En generell bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka mycket vätska. Givetvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Speciellt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel ska användas mycket sparsamt eller i bästa fall undvikas helt å hållet.