Så funkar inkassobolagen

Nu för tiden är det många som rapporterar att de utsätts för bluffakturor. Problemet är stigande och i vissa fall kan det bringa att den drabbade får en betalningsanmärkning.

Naturligtvis bestrider man att betala ifall man upptäcker en bluffaktura. Det är ju i första hand ingen korrekt fordran. Det som då kan hända är att fordran skickas vidare till ett inkassobolag, vilket till viss del är vad bluffmakarna önskar. Men ett företag som kräver pengar av en gäldenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag. Då och då vänder de sig direkt till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Ett inkassobolag övertar fordringar av företag och skickar krav till gäldenären att betala fakturor innan ett särskilt förfallodatum. Inkassokravet kommer först innan ärendet skickas vidare till Kronofogden och blir föremål för statlig undersökning. Inkassobolagen däremot, är privata aktörer och för den skull kan de olika inkassobolagens rutiner variera.

Företag som vill inkassera en fordran har mot debitering möjlighet att lämna över sina fakturor till ett inkassobolag som hjälper till att inkassera skulder. Den som är gäldenär ska följaktligen inte betala sin skuld till den initiala fordringsägaren utan till den nya, d.v.s. inkassobolaget som tar över skulden.

Generellt gäller, ifall skulden är rätt och riktig, att gäldenären bör betala omedelbart för att slippa både betalningsanmärkning och ytterligare påförda räntekostnader. Men om gäldenären tycker att skulden är felaktig bör denne omgående ta kontakt med aktuellt inkassobolag med invändning.

Om gäldenären har en mycket stor skuld eller på annat sätt har svårigheter att betala så är det i många fall möjligt att komma överrens med inkassobolaget i fråga om en avbetalningsplan. Det brukar dessutom vara genomförbart att framflytta förfallodatumet.

Att människor i Sverige skuldsätter sig har blivit allt mer vanligt. I dagsläget har svenskarna flera miljarder i skulder så inkassobolagens affärsidé är väl genomtänkt. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Fler företag säljer sina fakturor nu för tiden.

När inkassobolagen köper fler portföljer innebär det att kreditrisken övertas. Genom att inkassobolagen hanterar den risken så uppstår en enorm lönsamhet. Dröjmålsräntor är vad inkassobolagen tjänar mest pengar på och det är självklart därför de är villiga att lägga upp avbetalningsplaner. De får dessutom sina inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

Enligt Datainspektionen och Finansinspektionen har det den senaste tiden inkommit fler klagomål mot inkassobolagen. Dessa klagomål har ökat i samband med att handeln med förfallna fordringar växer.

Men som påtalats kan alltså fordringar som inkassobolagen övertar vara felaktiga. Tyvärr kan det vara så att en del av dessa inkassobolag helt å hållet struntar i god inkassosed. Den som har drabbats av exempelvis en bluffaktura kan utgå från att något är fel ifall ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att svara på en bestriden fordran.

Enligt god inkassosed måste ett inkassobolag utföra åtgärd omedelbart när en gäldenär har en invändning mot en skuld. En påbörjad utredning innebär att ett inkassoombud kontaktar borgenären och informerar om gäldenärens invändning. Inkassoombudet har då till uppdrag att begära ett yttrande om borgenärens inställning.

God inkassosed innebär dessutom att inkassobolaget bör låta ärendet vila och pausa handläggningen av ett ärende som har bestridits. inkassobolag regler När inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas snarast möjligt.

Om en fordran saknar laga grund och inkassobolaget ignorerar ärendet så bör man göra en anmälan till datainspektionen.