Kategori: Påväxt

Att sanera mögel

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det måste inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och om man är ute i god tid och utför ett grundligt arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp alternativt […]

Continue reading

Hur blir man effektivt av med mögelsvamp?

Det första man brukar tänka på i förbindelse med mögelsvamp är dålig lukt samt besvär. Det finns en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan avge mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som illa lukt). Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs […]

Continue reading

Olika metoder och medel mot mossa

Det finns hur många medel mot mossa som helst, men det är oklart för de flesta vilka som funkar bäst. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar. Mossa växer helst där […]

Continue reading