Kategori: Påväxt

Mögelsanering – ett alternativ vid extrema angrepp

Det finns en del saker att fundera på när det har blivit dags för mögelsanering. Det förekommer annorlunda metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det finns och vad det är för typ av mögel. Mögel gillar fukt och kan utvidga sig relativt raskt i ett fuktigt, odugligt ventilerat hus. Platser där det […]

Continue reading

Skador kan uppstå om takpannorna invarderas av mossa

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan medföra att takpannorna sprängs. Mossa kan även förorsaka att […]

Continue reading

En jämförelse mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är ibland mycket lika varandra till utseendet och kan växa tillsammans, men där tar kanske också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor äger bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie. Mossa är […]

Continue reading

Mossa, en ovälkommen gäst

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam eller mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn samt fukt i angränsande miljö. Det finns drygt tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige. Mossa Mossa trivs över lag […]

Continue reading