Kategori: Atkins

Ketos

I levern uppstår det metaboliska tillståndet av ketos, vilket konkret innebär att levern bryter ned fettsyror och på så vis frisätter stora mängder ketonkroppar i blodet. En lågkolhydratkost såsom Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och således börjar fettlagret i kroppen krympa. För att produktionen av keton ska starta måste mängden av insulin […]

Continue reading

Så uppnår du ketos

I levern uppstår det metaboliska tillståndet av ketos, vilket konkret innebär att levern bryter ner fettsyror och på så vis frisätter stora mängder ketonkroppar i blodet. En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och följaktligen börjar fettlagret i kroppen krympa. För att produktionen av keton ska komma igång måste mängden av […]

Continue reading

Vilka för- respektive nackdelar finns inom Atkinsmetoden?

Det har noterats att de som äter enligt Atkinsmetoden har gått ner i vikt i antingen samma utsträckning eller mer än de som ägnat sig åt alternativa bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig på en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks inte bero på kroppens förändring […]

Continue reading

Vilka för- respektive nackdelar finns inom Atkinsmetoden?

Det har noterats att de som äter enligt Atkinsmetoden har gått ner i vikt i antingen samma grad eller mer än de som ägnat sig åt alternativa bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig över en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks inte bero på kroppens omvandling […]

Continue reading